Attentat och Sulo släpper video

Tre legendarer i ett skulle man kunna säga när Attentat går ihop med Sulo gör en cover på Billy Braggs A New England. Det skulle kunna bli katastrof men blir riktigt lyckat.

Annonser